Zhejiang Yaning Fire Fighting Equipment Co.,Ltd.

Contact us

Company Add: NO.11 Riyue Road, Riyue Village, Xintangbian, Jiangshan City, Zhejiang, China
Contact: Manager Xu
Mobile :(0)13705749374
E-mail: yaninggs@163.com
Tel: 86-570-4988115
86-570-4976326
86-570-4791111
Fax: 86-570-4981113
Main Products: Marine & Oil Platform Fire System
Web: www.nbynxf.cn

 

Contact us

 

Zhejiang Yaning Fire Fighting Equipment Co.,Ltd.
Company Add: NO.11 Riyue Road, Riyue Village, Xintangbian, Jiangshan City, Zhejiang, China
General Manager: Xiaorong Xu (0) 13957852676
Tel: 0570-4975119
E-mail: yaninggs@163.com

Sales Department I (Fire Fighting System)
Sales Manager: Huarong Xu (0) 13705749374
Tel: 0570-4976326
Sales Manager: Jianwei Xu (0) 13777285339
Tel: 0570-4988115
Fax: 0570-4981113
E-mail: yaninggs@163.com

Sales Department II (Fire Fighting Equipment)
Sales Manager: Jianjun Xu (0) 13587120002
Tel: 0570-4791118
Fax: 0570-4979367
Mail box: yaninggs@163.com

Qing Dao Office
Linkman: Liping Mao 
Phone: (0) 13708974334
E-mail: yaninggs@163.com

Technology Department
Contact: Shuxuan Zheng (Oil Platform Fire Fighting System)
Phone: (0) 13757030959
Tel: 0570-4799287
Contact: Qingfu Yu (Marine Fire System)
Phone: (0) 13757037135
Tel: 0570-4799287
E-mail: yaninggs_js@163.com

After-Sale Service Department
Contact: Zhaode Wang
Phone: (0) 13645709419
E-mail: yaninggs@163.com